>English
北京: 4 0 0 - 0 6 0 - 5 0 6 9
上海: 4 0 0 - 9 2 0 - 5 3 3 8
广州: 4 0 0 - 8 3 3 - 2 0 3 3
企业培训咨询表

请选择培训的时间(*为必填项)

* (我们将根据您的预约时间与您联系!)

请选择您感兴趣的课程 *

  • 服装设计初阶班
  • 平面设计初阶班
  • 室内设计初阶班
  • 晚装设计初阶班
  • 女帽设计初阶班
  • 鞋履设计初阶班

请填写您的公司基本信息

* * *
* * *
* * *
* *

请填写您的培训需求 *

请输入验证码 *

看不清?点击更换验证码'/

重新填写

© 2017 Raffles Education Corp 版权所有

莱佛士设计学院开设有服装设计专业室内设计专业平面设计专业和动漫游戏设计等设计专业课程,以及时装营销专业等管理专业课程,是专注于设计领域的全日制高端教育学校。